Hulp voor de IT services van de EhB

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Na inschrijving in de studentenadministratie of personeelsadministratie ontvangt u een EhB gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze gebruikersnaam is in principe van de vorm uw_voornaam.uw_achternaam@student.ehb.be (voor studenten) of uw_voornaam.uw_achternaam@ehb.be (voor personeelsleden)
Uitzondering: Tenzij de combinatie van uw voornaam en uw achternaam binnen EhB al bestond, dan wordt een cijfer toegevoegd aan het deel voor de '@' om te zorgen dat het e-mailadres uniek is.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord blijven behouden zolang u bij EhB bent ingeschreven, met een zekere uitloopperiode erna.

Met deze gebruikersnaam en wachtwoord kan u aanmelden op de meeste IT-diensten zoals


Door gebruik te maken van IT-infrastructuur en IT-diensten verzorgd door Erasmushogeschool Brussel, aanvaardt u expliciet de policy na te leven.


  • No labels