Hulp voor de IT services van de EhB

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Office 365 is beschikbaar voor personeelsleden en studenten en omvat volgende belangrijkste services:

Deze (en alle andere Office 365 services) zijn allemaal bereikbaar via het algemene Office 365 portaal: portal.office.com waar je kan aanmelden met je EhB account.

Opmerking: wanneer je EhB account disabled of verwijderd wordt, heb je geen toegang meer tot alle data in deze services. Bewaar ze tijdig elders.

  • No labels