Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na een controle kan u kiezen of u uw wachtwoord wil resetten, of u terug wenst aan te melden na teveel mislukte pogingen.

...

Account vergrendeld - alternatieve reden

Indien u de volgende melding krijgt, kan de volgende reden van toepassing zijn:

...

  • U bent een student, en er is iets misgelopen met uw betaling/u heeft nog niet betaald: In dit geval neemt u contact op met studiegeld@ehb.be, en stuurt u (indien dit van toepassing is) best een betalingsbewijs door. Na controle kan uw account ontgrendeld worden.